Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İŞLETME KAYIT BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMESİ HK.

KARAR: İŞLETME KAYIT BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETMESİ HALİNDE İHALE TARİHİNDEN SONRA İSTEKLİDEN GEÇERLİ BİR İŞLETME KAYIT BELGESİ TALEP EDİLMESİ VE BELGE TAMAMLATTIRILMAK SURETİYLE ANILAN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN GEÇERLİ HALE GETİRİLMESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1006

Kamu ihale mevzuatı gereğince ihalelerde yeterlik kriterlerini sağlayamayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şikâyete konu ihalede E… Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında sunulan TR-59-K-007781 kayıt nolu işletme kayıt belgesinin … Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik’in 4’üncü maddesi uyarınca geçerliliğini kaybettiği, ihale tarihinden sonra istekliden geçerli bir işletme kayıt belgesi talep edildiği ve belge tamamlattırılmak suretiyle anılan isteklinin teklifinin geçerli hale getirilmesinin mevzuata aykırı olduğu, bu itibarla yeterlik kriterini sağlayamayan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddiası yerinde bulunmuştur.

Öte yandan başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekliye ait işyeri açma ruhsatının güncel olmadığı ve Malkara Ticaret Odasında kaydının olmadığı iddiasına yönelik yapılan incelemede İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde söz konusu hususların belgelendirilmesi gerekliliğine ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, söz konusu maddede sayılan belge (gıda üretim izni) dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağı göz önüne alındığında; ihale kapsamında yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen hususlara ilişkin yeterlik değerlendirmesine esas olmak üzere belge sunulmasının beklenmeyeceği anlaşılmıştır.

Yapılan inceleme ve tespitler çerçevesinde E… Sosyal Hizm. Gıda Nak. Tic. Ltd. Şti tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan işletme kayıt belgesinin geçerli bir belge olmadığı dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”