Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

TİCARİ İŞLETMENİN TİCARİ SIR KAPSAMINDAKİ BİLGİLERİ HK.

KARAR: BİR TİCARİ İŞLETMENİN TİCARİ SIR KAPSAMINDA OLABİLECEK BİLGİLERİ İHALEYE KATILAN DİĞER FİRMALARLA PAYLAŞILAMAZ

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-144

“… Sözleşme ve ilgili evrakların detayı ile ilgili bilgi verilmemesinin Kamu İhale Kanunu’ndan uzak olduğu, şeffaflık ve saydamlık ilkelerine aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak mevzuat uyarınca ihale komisyonunun inceleme yetkisinin bulunduğu; bir ticari işletmenin ticari sır kapsamında olabilecek bilgilerinin ihaleye katılan diğer firmalarla paylaşılması yükümlülüğünün bulunmadığı; bir belgenin uygun görülmemesi halinde uygun görülmeme gerekçelerinin ilgililerle paylaşılmasının gerekli olduğu; ancak idarece uygun görülen belgenin detaylarının paylaşılmasına gerek bulunmadığı değerlendirildiğinden iddia yerinde görülmemiştir.”