Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİ SIFATINI HAİZ OLMA HK.

KARAR: İHALEYE TEKLİF VERMEDİĞİNDEN İSTEKLİ SIFATINI HAİZ OLMAYAN BAŞVURU SAHİBİ, TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ SÜRECİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA BULUNAMAZ

KARAR TARİHİ:12.10.2022

KARAR NO:2022/UM.I-1239

“Yapılan incelemede, itirazen şikayete konu ihalenin hastane/sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere çamaşırhane ekipmanları alımına ilişkin olduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi gereği kamu ihtiyaçlarının uygun şartlarla ve zamanında karşılanması gerektiği, başvuru sahibinin söz konusu ihalenin hiçbir kısmına teklif vermediği, dolayısıyla istekli sıfatına haiz olmadığı, daha evvel 05.08.2022 tarihinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu ve söz konusu başvuruya ilişkin olarak alınan 24.08.2022 tarihli ve 2022/UM.I-1019 sayılı Kurul kararı ile itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verildiği,

Sağlık hizmetlerinde kullanılacak çamaşır yıkama hizmetinin kesintisiz devam etmesi gereken hizmetlerden olduğu, alım konusu makinelerinde bu kapsamda kullanılacağı ve idarelerin kamu ihtiyaçlarını uygun şartlarla ve zamanında karşılama sorumluluğu bulunduğu hususları ile ihaleye teklif vermediğinden istekli sıfatını haiz olmayan başvuru sahibinin, tekliflerin değerlendirilmesi sürecine ilişkin başvuruda bulunamayacağı, hali hazırda istekli olabilecek sıfatı ile Kuruma itirazen şikayet başvuru hakkını kullandığı ve bu başvurunun 24.08.2022 tarihli ve 2022/UM.I-1019 sayılı Kurul kararı ile reddedildiği hususları birlikte dikkate alındığında söz konusu iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”