Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİ SIFATINI KAZANMA ŞARTI HK.

Karar: İSTEKLİLERİN ÖNCELİKLE İHALE KONUSU ALANDA FAALİYET GÖSTERİLMESİ ŞARTINI SAĞLAMALARI GEREKMEKTEDİR

Karar No : 2023/UH.II-105

Karar Tarihi : 11.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 4

“… ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihale konusu işin su ürünleri istasyonunda yavru balık üretim işi olduğu ve yavru balık elde edilecek şekilde bakım, beslenme ve hasat edilmesi ile ilgili işleri kapsadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin söz konusu iddiası çerçevesinde, www.ticaretsicil.gov.tr adresinden yapılan sorgulama neticesinde,  ihale üzerinde bırakılan T… Enerji Üretim İnşaat Gıda Tarım Taşımacılık Tekstil Yemek Hizmetleri Turizm Temizlik Kaynak İşleri Akaryakıt Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile R… İnşaat Organizasyon Lojistik Yayıncılık Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. – H… Group Otomotiv İnşaat Tekstil Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının her iki ortağına ait ilgili Ticaret Sicili Gazeteleri incelendiğinde, anılan isteklilere ait bilgilerin yer aldığı söz konusu Ticaret Sicili Gazetelerinde “amaç ve konu”lar arasında ihale konusu iş nev’inden herhangi bir faaliyet alanının bulunmadığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabilecek “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” olarak tanımlanmıştır. Anılan mevzuat hükmü gereğince, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişilerin öncelikle bu şartı sağlamaları gerekmektedir. Dolayısıyla başvuruya konu uyuşmazlığın kamunun ihaleyle hizmet alımı sürecinde ortaya çıkması nedeniyle, istekli olabilecekler için geçerli olan ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi şartının isteklilerce de öncelikle sağlanması gerekmektedir. 

Diğer taraftan isteklilerin ihale konusu alanda faaliyet gösterip göstermediklerinin tespitinde, istekli olabileceklerden farklı olarak teklif dosyası kapsamında sundukları belgeler üzerinden de bir değerlendirme yapılması gerektiği açıktır.

Bu çerçevede yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan T… Enerji Üretim İnşaat Gıda Tarım Taşımacılık Tekstil Yemek Hizmetleri Turizm Temizlik Kaynak İşleri Akaryakıt Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile R… İnşaat Organizasyon Lojistik Yayıncılık Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. – H… Group Otomotiv İnşaat Tekstil Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığına ait Ticaret Sicil Gazetelerinde anılan isteklilerin ihale konusu alanda faaliyette bulunmadıkları, anılan istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan diğer bilgi ve belgeler üzerinden ihale konusu alanda faaliyet gösterilip gösterilmediğine ilişkin inceleme yapıldığında da bahse konu isteklinin teklif dosyasında bulunan söz konusu belgelerden de ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Bu itibarla, isteklilerce ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden inceleme yapılacağı, ancak Ticaret Sicil Gazetesi üzerinden isteklinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediğinin anlaşılması durumunda isteklilerce ihaleye sunulan teklif dosyaları kapsamında yer alan bilgi ve belgeler üzerinden de faaliyet alanının anlaşılabileceği, başvuruya konu ihalede ihale üzerinde bırakılan T… Enerji Üretim İnşaat Gıda Tarım Taşımacılık Tekstil Yemek Hizmetleri Turizm Temizlik Kaynak İşleri Akaryakıt Ürünleri İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. ile R… İnşaat Organizasyon Lojistik Yayıncılık Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. – H… Group Otomotiv İnşaat Tekstil Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının ihale konusu alanda faaliyet göstermediği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”