Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİ SIFATININ KAZANILMASI HK.

KARAR: İSTEKLİ SIFATI USULÜNE UYGUN OLARAK İHALE DOKÜMANININ EDİNİLMESİ VE İHALEYE TEKLİF VERİLMESİ SURETİYLE KAZANILIR

KARAR TARİHİ:14.09.2022

KARAR NO:2022/UM.II-1114

18.11.2020 tarihli ve 2020/DK.D-373 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında doküman  indirme işlemlerinde EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından EKAP’a giriş yapılarak doküman indirme işlemlerinin kullanıcı sayfasından gerçekleştirilmesi halinde dokümanın istekli olabilecek sıfatıyla indirilmiş kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

01.08.2022 tarihli ihale komisyonu kararından başvuru sahibi Z… A.Ş.nin ihale dokümanının e–imza veya Kamu İhale Kurulu’nun 2020/DK.D-373 sayılı kararında belirtilen yöntemle indirilmediği  değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Aktarılan mevzuat düzenlemelerinden idare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının EKAP’ta görülebileceği, ancak ihaleye katılmak için bu dokümanın EKAP üzerinden e-imza veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi kullanılarak indirilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası ve EKAP üzerinden yapılan incelemede, başvuru sahibi Z… Teknoloji ve Endüstriyel Ürünler San. ve Tic. A. Ş tarafından EKAP üzerinden veya kurum tarafından belirlenen diğer yöntemler kullanmak suretiyle ihale konusu işe ait ihale dokümanının indirilmediği, başvuru sahibi tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunda da bu durumun ikrar edildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından her ne kadar ihale dokümanının e-imza kullanılarak veya Kamu İhale Kurumu tarafından belirtilen diğer yöntemlerle indirilmediği ancak idare tarafından 05.07.2022 tarihinde sundukları teklif zarfının kabul edildiği ve ihale tarihinde zarfın açıldığı, dolayısıyla artık kendilerinin istekli sıfatına haiz oldukları iddia edilse de, istekli sıfatının usulüne uygun olarak ihale dokümanının edinilmesi ve ihaleye teklif verilmesi suretiyle kazanılacağı anlaşıldığından, başvuru sahibinin istekli sıfatına haiz olmadığı sonucuna varılmıştır.”