Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLER DIŞINDAKİLERCE DÜZENLENEN BELGELER HK.

KARAR: İSTEKLİLER DIŞINDAKİ KURULUŞ VE KİŞİLERCE DÜZENLENEN BELGELERDEKİ EKSİKLİKLER KURUM TARAFINDAN İLGİLİ KURULUŞ VEYA KİŞİYE TAMAMLATTIRILMALIDIR.

KARAR NO : 2015/2465

KARAR TARİHİ : 25.11.2015

İLGİLİ KANUN NO : 4734

İLGİLİ MADDE NO : 37

(Ankara 1. İdare Mahkemesi)

 … Olayda; G. Üniversitesi Döner Sermaye işletmesince iş deneyim belgesinin sehven hatalı düzenlendiği, belgenin mevzuata uygun olarak düzenlememesinde davacı şirketin kusuru ve bir sorumluluğunun bulunmadığı ve bu nedenle doğacak külfetin davacıya yükletilemeyeceği, ayrıca iş deneyim belgesinin içeriğine ilişkin tereddüt oluşturacak nitelikteki bilgi eksikliklerinin söz konusu belgeyi düzenleyen kurum veya kuruluşlardan kaynaklanması halinde bu eksikliğin ilgili idarelerce tamamlatılacağı hususunun yukarıda anılan mevzuat hükümleri uyarınca sabit olduğu sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, davacı şirketin kabul tarihi hatalı iş deneyim belgesini düzenleyen idareden almış olduğu belgeyi sunduğu ve hatalı düzenlenmesinde kusurunun bulunmadığı, bu konudaki eksikliğin belgeyi düzenleyen idarenin sorumluluğunda olması karşısında davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.