Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLER HAKKINDAKİ İDDİALAR HK.

KARAR: BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN İDDİAYA KONU EDİLEN İSTEKLİLER HAKKINDA YENİ ÖĞRENİLDİĞİ İFADE EDİLEN HUSUSLARA İLİŞKİN DAYANAKLAR SOMUT BİR BİÇİMDE ORTAYA KONULMALIDIR

KARAR TARİHİ: 16.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-382

“Yapılan inceleme neticesinde; başvuru sahibi tarafından idarenin 14.12.2021 tarihli ihale komisyonu kararı sonrasında idareye şikâyet akabinde Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu ve başvurunun reddedildiği, süreç içerisinde idare tarafından yeni bir ihale komisyonu kararı alınmadığı görülmektedir.

Sözleşme imzalanma aşamasında olan ihalenin itirazen şikâyete konu birinci, ikinci ve üçüncü kısımlarında daha önceki süreçte iddiaya konu edilen isteklilere yönelik olarak başvuru sahibi tarafından öne sürülen iddiaların 14.12.2021 tarihli ihale komisyonu kararının tebliği sonrasında yapılan şikâyet başvurusuna konu edilmesi gerekirken bu iddialara yer verilmediği, başvuru hakkı kullanıldıktan sonra hukuki durumda değişiklik yaratan ve şikâyet konusu edilebilecek yeni bir ihale komisyonu kararı da bulunmadığı, başvuru sahibi tarafından yeni öğrenildiği ifade edilen hususlara ilişkin dayanağın somut bir biçimde ortaya konulamadığı, ayrıca iddiaya konu edilen şahıslar hakkında EKAP üzerinden gerçekleştirilen sorgulamada da rapor tarihi itibarıyla herhangi bir yasaklılık/kamu davası kaydı bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, iddiaya konu edilen isteklilere yönelik Kuruma herhangi bir bildirimin yapılmadığı ve anılan istekliler bakımından EKAP’ta kayıtlı kamu davası bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin somut herhangi bir bilgi/belge ile desteklenmeyen söz konusu iddiaları bakımından ihalede gelinen aşama itibarıyla ayrıca bir araştırma yapılarak ilave bilgi ve belge istenilmesine gerek olmadığı değerlendirilmiş olup başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”