Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BÜTÜN İSTEKLİLER İÇİN YASAKLILIK TEYİDİ HK.

KARAR: İHALEYE KATILIM GÖSTEREN İSTEKLİLER İLE İSTEKLİLERİN YARISINDAN FAZLA ŞİRKET HİSSESİNE SAHİP KİŞİLER İLE TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN OLARAK YASAKLILIK TEYİDİNİN BÜTÜN İSTEKLİLERİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-646

“İdare tarafından ihaleye katılan tüm isteklilerin, teklif mektuplarını imzalayan, vekalet veren, şirket hisselerinin yarısından fazlasına sahip şirket ortağı kişiler ile bahse konu ihaleye iştirak eden temsile yetkili kişilerin ihaleye katılmaktan yasaklı olup olmadıklarına ilişkin olarak 15.03.2022 tarihinde sorgulamanın yapıldığı görülmüştür.

F… Limited Şirketi’ne ilişkin yapılan yasaklılık sorgulamasının şirketin ortaklarına yönelik olarak yapılmadığı tespit edilmiştir.

İhaleye katılım gösteren istekliler ile isteklilerin yarısından fazla şirket hissesine sahip kişiler ile temsile yetkili kişilere ilişkin olarak yasaklılık teyidinin bütün isteklileri kapsayacak şekilde yapılması gerekirken söz konusu kişilere ilişkin herhangi bir yasaklılık teyidinin yapılmadığı görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”