Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERCE SUNULAN TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ HK.

KARAR: İDARELERİN İSTEKLİLERCE SUNULAN TEKLİFLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİNİ İHALE DOKÜMANINDA YER ALAN DÜZENLEMELERE GÖRE YAPMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ: 21.09.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-1144

“Başvuru konusu ihaleye ait doküman düzenlemeleri incelendiğinde İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde isteklilerce teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespitine yönelik ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak katalog, broşür, teknik şartnameye cevaplar vb. herhangi bir belge ile numune istenilmediği, sadece İdari Şartname’nin “Diğer hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde istekliler tarafından sözleşme öncesinde teklif kapsamında sunulan kameralardan 2’şer adet numune sunulmasının istenildiği görülmüştür.

 

Netice itibariyle, idareler tarafından, isteklilerce sunulan tekliflere ilişkin değerlendirmelerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerektiği, başvuru konusu ihalede isteklilerce teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğunun tespitine yönelik katalog, broşür, teknik şartnameye cevaplar vb. herhangi bir belge ile numune sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlenmediği dolayısıyla mevcut doküman düzenlemeleri dikkate alındığında istekliler tarafından teklif edilen ürünlere ilişkin değerlendirmenin sözleşme aşamasına konu edilebileceği anlaşıldığından, başvuru sahibi A… A.Ş. ile B…A.Ş. ve M…Ltd. Şti.nin “sunulan teknik şartnameye verilen cevaplar ve katalogların Teknik Şartname gereklerini karşılamaması” şeklindeki aynı gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.”