Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERE AİT NUMUNELER HK.

KARAR: İSTEKLİLERE AİT NUMUNELERİN HANGİ YÖNÜYLE TEKNİK ŞARTNAMEDE YER VERİLEN DÜZENLEMELERİ KARŞILAMADIĞININ ORTAYA KONULMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:2022/UM.II-582

“… mevzuat hükümlerinden, numune değerlendirmesine konu ürünlerin teknik şartnamede belirtilen özelliklere göre uygunluğunun kontrol edilmesi ve isteklilere ait numunelerin hangi yönüyle teknik şartnamede yer verilen düzenlemeleri karşılamadığının ortaya konulması gerekirken idare tarafından numune değerlendirme tutanağında ve ihale komisyonu kararında buna dair bir değerlendirmenin yapılmadığı, başvuru sahibinin numunelerine ilişkin olarak sadece hayvanların mamayı yiyemediği veya yemekte zorlandığı şeklinde objektif olmayan gerekçenin öne sürülerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmış ve bu nedenle idarenin söz konusu işleminin yerinde olmadığı belirlenmiştir.

 

Belirtilen nedenlerle idare tarafından, numune değerlendirmesine konu ürünlerin Teknik Şartname’de yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı belirlenmek suretiyle numune değerlendirmesinin yeniden yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.”