Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERE İLİŞKİN YASAKLILIK SORGULAMASI HK.

KARAR: İHALE TARİHİ İTİBARİYLE TÜM İSTEKLİLERE İLİŞKİN, İHALE KOMİSYONU KARARININ ONAYLANDIĞI TARİH İTİBARİYLE İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİ VE EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI İKİNCİ TEKLİF SAHİBİ OLARAK BELİRLENEN İSTEKLİLERE İLİŞKİN OLARAK YASAKLILIK SORGULAMASI YAPILMALIDIR

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:2022/UH. I-593

“… ihale işlem dosyası incelendiğinde idarece ihale tarihinde (03.08.2022) tüm istekliler açısından, komisyon kararının onaylandığı tarihte (15. 03. 2022 ve 23.03.2022) ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli açısından yasaklılık teyidinin yapıldığı ve ihaleye teklif sunan 3 isteklinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olmadığı görülmüştür.

Öte yandan idarece söz konusu isteklilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile vekil ve temsilcilerinin yasaklılık teyidinin yapılmadığı görülmüş olup başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiası yerinde bulunmuştur.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale tarihi itibariyle tüm isteklilere ilişkin, ihale komisyonu kararının onaylandığı tarih itibariyle ihale üzerinde bırakılan istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklilere ilişkin olarak yasaklılık sorgulamasının mevzuatta belirtildiği haliyle yeniden yapılması (isteklilerin şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ve hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcileri hakkında)  ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”