Hakkakul Logo Beyaz

İSTEKLİ OLABİLECEKLERE VERİLEN SÜRE UZATIMI HK.

KARAR: İSTEKLİ OLABİLECEKLERE VERİLEN SÜRE UZATIMINDAKİ AMAÇ İHALE DOKÜMANINA UYGUN OLARAK TEKLİF HAZIRLANMASIDIR

KARAR TARİHİ:12.01.2022

KARAR NO:2022/UH.II-86

“… İhale dokümanında değişiklik sonucunda idarece istekli olabileceklere verilen süre uzatımındaki amacın ihale dokümanına uygun olarak teklif hazırlanması olduğu, anılan nedenle söz konusu zeyilnamenin isteklilere bildirilmesi ile ihale tarihi arasında istekliler tarafından ihale dokümanına uygun olarak teklif hazırlanmasına imkan verecek şekilde en az on günlük bir sürenin bulunması gerektiği, söz konusu zeyilname incelendiğinde, bazı gıda maddelerinin gramajlarına ilişkin yapılan değişikliklerin ve Teknik Şartname’ye diyet yemeğinin bedelinin birim fiyatında gösterilen normal öğün (Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği) üzerinden fiyatlandırılacağına ilişkin yapılan eklemenin istekliler tarafından tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek düzenlemeler olduğu, bu nedenle, idarece zeyilnamenin isteklilere bildirilmesi ile ihale tarihi arasında en az on günlük bir sürenin bulunması gerektiği düzenlemesine aykırı olarak yapılan işlemde mevzuata uygunluk bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır…”