Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN BERABER HAREKET ETMELERİ HK.

KARAR: BELGELERİN AYNI MESLEK MENSUBU TARAFINDAN İMZALANIP KAŞELENMESİ İSTEKLİLERİN BERABER HAREKET ETTİKLERİ ŞEKLİNDE YORUMLANAMAZ

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO:2022/UY.II-353

“Başvuru sahibinin iddiası kapsamında yapılan incelemede, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi olarak belirlenen E… A.Ş. – E… A.Ş. İş Ortaklığı ile geçerli teklif sahibi K… A.Ş. – Ü… A.Ş. İş Ortaklığı’nın teklif etmiş oldukları tutarların farklı olduğu, birim fiyat teklif cetvellerinde yer alan iş kalemi tutarlarının herhangi bir paralellik göstermediği, anılan iş ortaklarının özel ortaklarının sunmuş oldukları belgeler üzerinde yer alan aynı meslek mensubuna ait imza ve kaşelerinin yer aldığı, ancak söz konusu belgelerin aynı meslek mensubu tarafından imzalanıp kaşelenmesinin, isteklilerin beraber hareket ettikleri şeklinde yorumlanamayacağı, ayrıca söz konusu isteklilerin ihale dokümanını indirdikleri bilgisayarların IP adreslerinin farklı olduğu, geçici teminat mektuplarının farklı banka şubeleri tarafından düzenlendiği, şirket ortaklarının, temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin farklı kişiler olduğu ve şirket adreslerinin farklı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”