Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN BİRLİKTE HAREKET ETMELERİ HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN İKAMET ADRESLERİNİN AYNI MEVKİDE OLMASI TEK BAŞINA İSTEKLİLERİN BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİ ANLAMINA GELMEZ

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UY.I-673

“İhale üzerinde bırakılan H… B… adına yapılan incelemede; 31.05.2017 tarih ve 9337 sayılı ticaret sicil gazetesinde isteklinin adresinin K… Köyü mevkii 1. Küme Sok. No:… Bulanık/MUŞ olduğu, işletme sahibi ve temsilcisinin H… B… olduğu, anılan şahsın yerleşim yerinin K… Köyü mevkii No:… Bulanık/MUŞ olduğu,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen N… B… adına yapılan incelemede; “ticaretsicil.gov.tr” adresinde herhangi bir kaydın bulunmadığı, anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunda adresin K… Köyü 3. Küme Köy Sok. … No:… Bulanık/MUŞ olarak belirtildiği,

 

Geçerli teklif sahibi olduğu belirlenen B…. Ltd. Şti. adına yapılan incelemede; 23.03.2015 tarih ve 8784 sayılı ticaret sicil gazetesinde isteklinin adresinin Z… Mah. … Sok. No:…/1 49500 Bulanık/Muş olduğu, işletme sahibi ve temsilcisinin E… B… olduğu, anılan şahsın yerleşim yerinin K… Köyü Merkez Bucağı Mevkii 1. Cad. No:… Bulanık/MUŞ olduğu anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme neticesinde; ihale üzerinde bırakılan H… B…, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen N… B… ve geçerli teklif sahibi olduğu belirlenen B… Ltd. Şti. tarafından dokümanın farklı IP’ler üzerinden indirildiği, yine tekliflerin farklı IP’ler üzerinden farklı tarihlerde sunulduğu, sunulan teminat mektuplarının düzenlenme tarihlerinin farklı tarihler olduğu gibi ayırt edici numaralarının da sıralı olmadığı, bahse konu isteklilerin ikamet adreslerinin Bulanık/MUŞ mevkiinde olmasının tek başına isteklilerin birlikte hareket ettikleri anlamına gelmeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”