Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN BİRLİKTE HAREKET ETMELERİ HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN DİĞER BİR İSTEKLİ İLE AYNI TELEFON NUMARASINI BEYAN ETTİKLERİ VE TEKLİFLERİNİ AYNI GÜN AYNI IP NUMARASI ÜZERİNDEN SUNDUKLARI GEREKÇESİYLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMALARI İŞLEMİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-959

“İhaleye üç teklif sunulduğu, 29.06.2022 tarihli ihale komisyonu kararında; isteklilerden başvuru sahibi A…Ltd. Şti. ile F… Ltd. Şti. tarafından teklif mektubunda beyan edilen telefon numaralarının ve şirket yöneticileri ve hissedarları ile teklifi imzalayan kişilerin soyadlarının aynı olması nedeniyle her iki teklifin değerlendirme dışı bırakılarak Kanun’un … yazılı hükümleri uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklamaya ilişkin sürecin başlatılmasına karar verildiği, A…A.Ş.nin 697,00 TL tutarındaki teklifine ilişkin bir değerlendirme yapılmaksızın ihalenin yeterli rekabet oluşmadığı gerekçesiyle iptal edildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından teklif mektubunda beyan edilen mobil telefon numarası ile diğer istekli F…Ltd. Şti.ne ait teklif mektubunda yer alan numaranın aynı olduğu anlaşılmıştır.

Başvuru sahibine ait teklif mektubunun e-imza ile S… A… A…, F…Ltd. Şti.ne ait mektubun ise yine e-imza ile G… A… tarafından imzalandığı, her iki şahsın ilgili tüzel kişilerin tek ortağı oldukları ve itirazen şikayet dilekçesinde anılan şahıslar arasında akrabalık ilişkisi bulunduğunun kabul edildiği görülmüştür.

Anılan istekliler tarafından sunulan elektronik geçici teminat mektuplarının ayırt edici numaralarının sıralı şekilde G0032-00234-00016485 ve G0032-00234-00016486 olduğu, aynı banka şubesi tarafından 20.06.2022 tarihinde iki dakika ara ile düzenlendiği ve teminat tutarlarının aynı olduğu tespit edilmiştir.

Buna ek olarak, ihaleye davet edilen üç isteklinin farklı IP adresine sahip cihazlardan ihale dokümanını indirdikleri, başvuru sahibi istekliye ait IP adresinin 78.****** olduğu anlaşılmıştır. Teklif aşamasında ise her üç isteklinin de tekliflerini başvuru sahibi istekli tarafından kullanılan 78.****** IP numaralı cihaz üzerinden ve aynı gün sundukları tespit edilmiştir.

Yukarıda yapılan tespitler karşısında, başvuru sahibi istekli ile F… Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönündeki idare işleminde mevzuata aykırılık görülmemiştir.”