Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARI HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUPLARININ MEVZUATA UYGUN OLMASI HALİNDE GEÇERLİ TEKLİF OLARAK SINIR DEĞER HESABINDA DİKKATE ALINMALARINDA MEVZUATA AYKIRILIK BULUNMAZ

KARAR TARİHİ: 22.06.2022

KARAR NO: 2022/UY.II-754

“İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede, ihaleye 25 istekli tarafından teklif verildiği, ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunduğu tespit edilen 25 isteklinin teklifleri “geçerli teklif” olarak tespit edildikten sonra, yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanarak aşırı düşük teklif sınır değerinin 46.449.279,74 TL olarak tespit edildiği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından iddia konusu edilen U… A.Ş.nin geçici teminat mektubu incelendiğinde, sunulmayacak belgeler tablosunda 2 adet elektronik geçici teminat mektubunun beyan edildiği, ilk teminat mektubunun ayırt edici numarasının G0205-00394-00045808 olarak belirtildiği; EKAP üzerinden yapılan kontrolde belirtilen numaralı elektronik geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin İdari Şartname’de belirtilen 25.11.2022 tarihinden ileride 31.01.2023 tarihi olduğu, ikinci teminat mektubunun ayırt edici numarasının G0059-00301-00003569 olarak belirtildiği; EKAP üzerinden yapılan kontrolde belirtilen numaralı elektronik geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin İdari Şartname’de belirtilen 25.11.2022 tarihinden ileride 31.01.2023 tarihi olduğu, teminat toplamının teklif edilen bedelin (64.299.676,00 TL) %3 tutarına denk gelen 1.928.990,28 TL’den fazla olmak üzere 1.950.000,00 TL teminat tutarını içerdiği, bu haliyle mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından iddia konusu edilen H…-K… Limited Şirketi’nin geçici teminat mektubu incelendiğinde; sunulmayacak belgeler tablosunda elektronik geçici teminat mektubunun ayırt edici numarasının G0111-00333-00015287 olarak belirtildiği; EKAP üzerinden yapılan kontrolde belirtilen numaralı elektronik geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin İdari Şartname’de belirtilen 25.11.2022 tarihinden ileride 15.12.2022 tarihi olduğu ve teklif edilen bedelin (64.202.000,00 TL) %3 tutarına denk gelen 1.926.060,00 TL’den fazla olmak üzere 1.930.000,00 TL teminat tutarını içerdiği, bu haliyle mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından iddia konusu edilen E… Anonim Şirketi – E…Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın geçici teminat mektubu incelendiğinde; fiziki olarak sunduğu geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihinin İdari Şartname’de belirtilen 25.11.2022 tarihinden ileride 30.11.2022 tarihi olduğu ve teklif edilen bedelin (54.999.045,60 TL) %3 tutarına denk gelen 1.649.971,37 TL’den fazla olmak üzere 1.650.000,00 TL teminat tutarını içerdiği, bu haliyle mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru konusu edilen her üç isteklinin de geçici teminat mektuplarının mevzuata uygun olduğu tespit edildiğinden geçerli teklif olarak sınır değer hesabında dikkate alınmalarında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”