Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN İHALE DIŞI BIRAKILMALARI HK.

KARAR: İHALE ÜZERİNDE KALSIN KALMASIN VEYAHUT DA TEKLİFİ BAŞKA BİR SEBEPLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILSIN BIRAKILMASIN TÜM İSTEKLİLERİN TAAHHÜT ETTİKLERİ DURUMA AYKIRI HUSUSLARI HAİZ OLDUKLARININ TESPİT EDİLMESİ HALİNDE İHALE DIŞI BIRAKILARAK GEÇİCİ TEMİNATLARI GELİR KAYDEDİLİR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UM.I-1306

“… T… A.Ş. tarafından teklif mektubunun 3’üncü maddesinde, ihale tarihinde kesinleşmiş vergi borcu olma durumunda olunmadığı ve olunmayacağı, sözleşme imzalanmadan önce de bahse konu durumda olunmadığına ilişkin belgelerin idareye sunulacağı hususu taahhüt edilmesine karşın, idareye yapılan bildiri niteliğindeki başvuru üzerine idare tarafından sözleşme imzalanma aşamasına gelinmeden önce yapılan araştırma neticesinde söz konusu isteklinin taahhüt edilen duruma aykırı bir durumda bulunduğunun tespit edildiği ve anılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği anlaşılmış olup, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17’nci maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü bendinde “ihaleye katılan istekliler” ibaresine yer verilerek, ihale üzerinde kalsın kalmasın veyahut da teklifi başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılsın bırakılmasın tüm isteklilerin taahhüt ettikleri duruma aykırı hususları haiz olduklarının tespit edilmesi halinde ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiği açıklandığından, idare tarafından söz konusu isteklinin geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”