Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN TEKLİF ETTİĞİ TIBBİ CİHAZLAR HK.

KARAR: İDARENİN İSTEKLİLERİN TEKLİF ETTİĞİ TIBBİ CİHAZ/ÜRÜNLERİN ÜTS KAYITLARI İLE İLGİLİ İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPMASI MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKİL ETMEZ

KARAR TARİHİ:03.08.2022

KARAR NO:2022/UM.II-913

“… mevzuat hükümleri ve tespitler çerçevesinde, teklif edilen cihaz/ürünler için tanıtıcı katalog veya broşür v.b teknik dokümanların ihale dosyası içinde sunulacağı, bunun bir yeterlik kriteri olarak belirlendiği, söz konusu yeterlik belgeleri çerçevesinde aranan kriterlerin eksiksiz bir şekilde ve mevzuata uygun olarak sağlamak ile ilgili sorumluluğun isteklilere ait olduğu, bu kapsamda isteklilerce sunulan yeterlik belgeleri çerçevesinde idarenin sunulan belgelerle ilgili inceleme ve araştırma yapmasını engelleyici bir mevzuat düzenlemesi bulunmadığından idarenin isteklilerin teklif ettiği tıbbi cihaz/ürünlerin ÜTS kayıtları ile ilgili inceleme ve araştırma yapması mevzuata aykırılık teşkil etmez.”