Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN TEKLİF FİYATLARINI OLUŞTURMASI HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN TEKLİF FİYATLARINI HANGİ GİRDİLER ÜZERİNDEN OLUŞTURACAKLARININ İHALE DOKÜMANINDA BELİRTİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 09.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-331

“… Teknik Şartname düzenlemesinde, işin yürütülmesi aşamasında gün içerisinde bir öğün et yemeği, bir öğün etli sebze yemeği verileceği, et türünün seçme yetkisinin idareye verildiği, idarenin seçimine göre yemek üretiminde kullanılacak et ürününün kemiksiz sığır etinin ve kemikli koyun etinin birbirine eş değer ve seçenekli malzemeler olabileceği, Gıda Rasyonu’nda belirtilen dana eti yerine idarenin talebine göre koyun eti kullanılabileceği, bu durumda Rasyon’da bulunan kemiksiz dana eti miktarı kadar kemiksiz koyun eti kullanılacağı anlaşılmıştır.

 

Kemiksiz koyun etinin, kemiksiz dana etinin muadili olmadığı, dana eti yerine kullanılacak koyun etinin idarece ne sıklıkta talep edileceğinin belirsiz olduğu, isteklilerin teklif fiyatlarını hangi girdiler üzerinden oluşturacaklarının ihale dokümanında belirtilmesi gerektiği, Teknik Şartname düzenlemeleri uyarınca işin yürütülmesi aşamasında gün içerisinde bir öğün et yemeği, bir öğün etli sebze yemeği verileceği dikkate alındığında yemek girdileri içerisindeki etin önemli bir maliyet unsuru olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, anılan düzenlemenin gerçekçi teklif maliyetlerinin belirlenmesini ve işin sağlıklı şekilde yürütülmesini engelleyici nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır.”