Hakkakul Logo Beyaz

İSTEKLİLERİN TEKLİF FİYATLARININ AÇIKLANMASI HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN TEKLİF FİYATLARI İLE YAKLAŞIK MALİYET TUTARI İHALE TARİH VE SAATİNDE AÇIKLANIR

Karar No : 2023/UH.II-111

Karar Tarihi : 11.01.2023

İlgili Kanun No : 4734

İlgili Madde No : 4

“… İdari Şartname’nin 30’uncu maddesinde yer alan düzenlemeler uyarınca, isteklilerin teklif fiyatları ile yaklaşık maliyet tutarının ihale tarih ve saatinde açıklanacağı ve EKAP üzerinden kayıt altına alınacağı anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibince yaklaşık maliyetin emsal ihalelere göre çok yüksek olduğu, doküman indiren istekli olabilecek sayısı fazla olmasına karşın katılımcı sayısının sınırlı olması hususları iddia konusu edilmekte ise de, başvuru sahibi tarafından 07.12.2022 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu ve iddiaların ihale ilanına ve ihale dokümanı düzenlemelerine yönelik olduğu dikkate alındığında, başvuru tarihi itibariyle gizliliği korunan yaklaşık maliyet tutarına ilişkin olarak ve doküman edinen ve teklif veren istekli sayısına ilişkin idareye şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”