Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİLERİN BİRBİRLERİNİN TEKLİFLERİNDEN HABERDAR OLMASI HK.

KARAR: İSTEKLİLERİN AYNI TARİHTE AYNI İNTERNET BAĞLANTI NOKTASINI KULLANARAK TEKLİF VERMESİ BU İSTEKLİLERİN İRADE BİRLİĞİ İÇERİSİNDE BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİNE VE BİRBİRLERİNİN TEKLİFLERİNDEN HABERDAR OLDUKLARINA KUVVETLİ KARİNE OLUŞTURUR

KARAR TARİHİ:05.10.2022

KARAR NO:2022/UH.II-1201

“… istekilerden E…T… Limited Şirketi ve T… N…’nin e-tekliflerini aynı IP adresi üzerinden 04.08.2022 tarihinde gönderdikleri tespit edilmiş olup, anılan isteklilerin aynı tarihte aynı internet bağlantı noktasını kullanarak teklif vermesinin bu isteklilerin irade birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri ve birbirlerinin tekliflerinden haberdar olduklarına kuvvetli karine oluşturduğu, ihaleye bu şekilde teklif verilmesinin de rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek bir davranış olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, ihalenin 4’üncü kısmına ayrı ayrı teklif veren E… T… Limited Şirketi ile T… N… tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesine aykırı şekilde ihaleye teklif verildiği anlaşılmış olup, anılan isteklilerin ihalenin söz konusu kısmında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu‘nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (j) bendi uyarınca ihale dışı bırakılmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.”