Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI HK.

KARAR: İSTEKLİNİN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINI SUNARKEN TEREDDÜDE DÜŞMEMESİ İÇİN HANGİ MALİYETLERİN AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ HUSUSU İDARECE AÇIK VE NET ŞEKİLDE ORTAYA KONMALIDIR

KARAR NO : 2022/UH.I-1485

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“İdare tarafından isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısı incelendiğinde, personel taşıma hizmetinde kullanılacak araçlara ilişkin olarak amortisman bedeli ve yakıt giderinin açıklama istenilen önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği, başvuru sahibi isteklinin aktifinde kayıtlı kendi malı araç bulunmadığından ihale konusu işte çalıştırılacak araçların maliyetine yönelik bir açıklamaya yer verilmediği, ancak idarece sorgulama yazısında belirtilen “amortisman bedeli” bileşeninden isteklilerin araç kiralama maliyetine yönelik açıklamalara da yer verilmesinin talep edildiği anlaşılmış olup, isteklinin araç maliyetine yönelik herhangi bir açıklamada bulunmaması sebebiyle teklifinin reddedildiği görülmüştür.

 

Bu kapsamda hem idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması esnasında önemli teklif bileşenlerini belirlerken hem de isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunarken araç maliyetinin tevsiki hususunda tereddüde düştüğü, araç giderleri kapsamında hangi maliyetlerin açıklanması gerektiği hususunun açık ve net şekilde idarece ortaya konulamadığı anlaşıldığından önemli teklif bileşenlerinin tereddüde yer vermeyecek şekilde yeniden belirlenmesi ve aşırı düşük teklif sorgulamasının bu kapsamda yeniden yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”