Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: E-TEKLİFİN VERİLDİĞİ TARİH İLE YASAKLAMA KARARININ YAYIMLANDIĞI RESMİ GAZETE’NİN TARİHİNİN AYNI OLMASI NEDENİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-326

“… başvuru sahibinin başlangıçta yasaklılık kararı bulunmamasına rağmen sonradan yasaklılık durumunda değişiklik yaşanarak ihale saatinden önce bu değişikliğin idareye dilekçe ile bildirildiği iddiasına ilişkin olarak, Kanun’un 30’uncu ve 52’nci maddelerinde yer alan hükümlerden, verilen tekliflerin ihalede zeyilname düzenlenmesi hali hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde geri alınamayacağı ve değiştirilemeyeceği anlaşılmakta olup, anılan istekli tarafından idareye önceden haklarındaki yasaklılık kararının bildirilmesi ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının istenilmesi durumunun teklifin değiştirilmesi ya da geri alınması anlamına gelebileceği ve bu durumun Kanun gereği mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.  Tüm bunlara ek olarak yasaklılık kararının Resmi Gazete’de yayımlanma tarihi ve ihale tarihinin  aynı olmasından dolayı söz konusu karar EKAP sistemine düşmeden önce e-teklifini sunması sebebiyle ihale saatinden önce teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının istenilmesine ilişkin anılan istekli tarafından idareye dilekçe sunulmasından, söz konusu isteklinin ihale saatinden önce hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasına dair bilgisinin bulunduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin iddiası, ihale komisyonunun işlemleri, ilgili Kanun hükümleri ile yukarıda yapılan hukuki tespitler bir arada değerlendirildiğinde, başvuru e-teklifini verdiği tarih ile hakkında verilen yasaklama kararının yayımlandığı Resmi Gazete’nin aynı tarihli (19.01.2022) olması nedeniyle anılan durumun ihale komisyonunca Kanun’un 11’inci maddesinin (a) bendi çerçevesinde değerlendirilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”