Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİNE UYGUN SUNULMADIĞI GEREKÇESİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ: 26.05.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-651

“… İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesinde, belgelerin sunuluş şekline ilişkin olarak yapılan düzenlemelerde, idarece talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyen belgelerin ekleri ile birlikte ilgili şekil kurallarına uygun olarak sunulacağının ifade edildiği, maddenin devamında idarece talep edilen belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin sunulmasının zorunlu olduğunun düzenlendiği görülmüştür.

 

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde İdari Şartname’nin 7.5.6’ncı maddesinde istenilen malzemelere ait özelliklerin yer aldığı katalog veya hazırlamış oldukları görselleri de içeren teknik özelliklerin yer aldığı dokümanların başvuru sahibi tarafından bilgisayar çıktısı şeklinde sunulduğu, belgelerin üzerinde anılan istekli tarafından hazırlandığına ilişkin veya sunulan belgelerin asıl nüsha olduğunu gösteren imza, kaşe veya mühür bulunmadığı, belgelerin üreticiye ait ürün kataloğu mahiyetinde olduğuna yönelik bir sonuca da ulaşılamadığı, mevcut durumda iddiaya konu belgelerin İdari Şartname’nin 7.9’uncu maddesinde düzenlenen belgelerin sunuluş şekline uygun sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin idare tarafından değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”