Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: İSTEKLİ TARAFINDAN SUNULAN BELGELERİN İHALE DOKÜMANINDA YER VERİLEN KRİTERLERİ KARŞILAMADIĞI GEREKÇESİYLE TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI İŞLEMİNDE MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ : 09.11.2022

KARAR NO : 2022/UH.II-1370

“İhaleye ilişkin ilan tarihinin 05.09.2022 olduğu, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde 2 adet kırmızı et ve beyaz et yemeği, 2 adet sütlü ve 2 adet şuruplu tatlı grubuna ve 2 adet kızartma yağına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden,  ihalenin ilan tarihinden önce alınmış muayene ve analiz raporunun teklif dosyası kapsamında sunulmasına yönelik düzenleme yapıldığı, ihale dokümanının bu haliyle kesinleştiği ve başvuru sahibi tarafından ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, buradan hareketle, kesinleşen ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca yeterlik belgelerini sunması gerektiği,

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan belgelerin incelenmesinden, 2 adet kırmızı et ve beyaz et yemeği, 2 adet sütlü ve 2 adet şuruplu tatlı grubuna ve 2 adet kızartma yağına ilişkin olarak sunulan muayene ve analiz raporlarının, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden değil, Aydın ve Bursa illerindeki özel gıda laboratuvarlarından alındığı, ilaveten “kızartma yağı1-2” için sunulan muayene ve analiz raporlarının ihale ilan tarihi olan 05.09.2022 tarihinden sonra (06.09.2022) alındığı, gerek muayene ve analiz raporlarının Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüklerinden alınması gerekse ihale ilan tarihinden önce alınması konusunda ihale dokümanında açık düzenleme yapıldığı, dolayısıyla söz konusu analiz raporları için numune veriliş tarihinin dikkate alınamayacağı, istekli tarafından sunulan söz konusu belgelerin dokümanın kesinleşmiş halinde yer verilen kriterleri karşılamadığı dolayısıyla idarece başvuru sahibi istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”