Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: İSTEKLİNİN YETERLİK KRİTERİ OLARAK İSTENİLEN BELGEYİ SUNMADIĞI GEREKÇESİ İLE İDARECE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR NO : 2022/UH.II-1343

KARAR TARİHİ : 03.11.2022

“Başvuru sahibi istekli, itirazen şikayet başvurusunda belgede sehven yapılan hatanın bilgi eksikliği kapsamında düzeltilmesi gerektiğini iddia etmektedir.

Bu bilgiler kapsamında yapılan incelemede, idarece yeterlik kriteri olarak istenilen belgenin TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Sistemleri Belgesi olduğu, başvuru sahibi istekli tarafından anılan belgenin sunulmadığı, düzenleyen kuruluş tarafından hataen düzenlendiğini belirttikleri farklı bir belgeyi sunduklarını başvurularında da belirttikleri, dolayısıyla farklı bir belge sunulduğu noktasında uyuşmazlık bulunmadığı, diğer taraftan yeterlik kriteri olarak istenilen belgenin sağlaması gereken koşulların sağlanmaması halinde bu koşulların bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmasının ya da sağlanmamış bir yeterlik kriterinin bu suretle sağlanmasının mümkün bulunmadığı ve başvuru sahibi isteklinin yeterlik kriteri olarak istenilen belgeyi sunmadığı gerekçesi ile idarece değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”