Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: İDAREYE HERHANGİ BİR AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASI SUNMAYAN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN REDDEDİLEREK DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR NO : 2022/UY.I-1493

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

Başvuru sahibi istekli tarafından idarece belirlenen sürede herhangi bir aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin 27.10.2022 tarihli şikayet başvurusunun idare tarafından 28.10.2022 tarihinde tebliğ edilen yazı ile reddedilmesi üzerine başvuru sahibi tarafından bu kararın bildirimini izleyen on gün içerisinde 07.11.2022 tarihine kadar Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığından ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “İtirazen şikayet başvuruları” başlıklı 14’üncü maddesinde aynı kişi tarafından idareye yapılan ve ilk başvuru ile aynı mahiyette olan daha sonraki şikâyet başvurularına idarece verilen cevapların başvuru süresini yeniden başlatmayacağı hüküm altına alındığından başvuru sahibi tarafından 11.11.2022 tarihinde Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibi isteklinin idarece aşırı düşük teklif açıklaması sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin reddedilmesinin yerinde olmadığı iddiasıyla ilgili olarak, idarece gönderilen aşırı düşük teklif sorgulaması yazısı kapsamında idareye herhangi bir aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan isteklinin teklifinin reddedilerek değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının bu yönüyle de yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”