Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: “TANKERLİ ARAÇ KİRALANMASI HİZMETİ İŞİ”, “TANKERLE İÇMESUYU TAŞIMA HİZMETİ YAPMIŞ OLMAK” TANIMINA UYGUN KABUL EDİLEMEYECEĞİ İÇİN İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASINDA BİR AYKIRILIK YOKTUR

KARAR NO : 2022/UH.I-1486

KARAR TARİHİ : 30.11.2022

“… yapılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, başvuru sahibi tarafından iş deneyim tevsiki için sunulan sözleşmeye konu işin “İşverenin taahhüdü altında bulunan hizmetlerde kullanılmak üzere içme suyu taşıma işinde kullanılmak üzere tankerli araç kiralanması hizmeti işi” olduğu, sözleşme kapsamının sadece araçların kiraya verilmesine ilişkin olduğu, şoför ve yakıt giderlerinin bu kapsamda yer almadığı, diğer bir ifadeyle anılan istekli tarafından sunulan sözleşmeye konu işte içme suyu dağıtım hizmetinin gerçekleştirilmediği, bu edimin üç parçasından (araç maliyeti, şoför, yakıt) biri olan araç kiralama kısmının yer aldığı, bu haliyle sunulan sözleşmeye konu işin ihale konusu iş ve benzer iş tanımında yer alan “Tankerle İçmesuyu taşıma hizmeti yapmış olmak” tanımına uygun kabul edilemeyeceği anlaşılmış olup, idare tarafından aynı gerekçe ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale dokümanına aykırılık bulunmadığı ve başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”