Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN BELGENİN İDARE TARAFINDAN BELİRLENEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEMESİ NEDENİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR NO : 2022/UH.II-1425

KARAR TARİHİ : 16.11.2022

İLGİLİ KANUN NO : 4734

“… mevzuat hükümlerinden, ihale sürecinde geçerli tekliflerden en düşük fiyatı teklif eden ilk iki isteklinin belirleneceği, daha sonra bu isteklilerden Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgelerin talep edileceği, bunun için isteklilere makul bir süre verileceği, yapılan değerlendirme sonucu ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirleneceği anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda yapılan inceleme neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda yeterliğe ilişkin beyan edilen ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin, idare tarafından EKAP üzerinden 11.08.2022 tarihinde gönderilen yazı ile 12.08.2022 tarihine kadar sunulmasının istenildiği, ihalenin ilgili kısımları üzerinde bırakılan istekli tarafından idarenin söz konusu talebi doğrultusunda istemiş olduğu belgelerden geçici teminatın mal müdürlüğüne yatırıldığını gösteren belgenin 15.08.2022 tarihinde sunulduğu, idare tarafından bu belgelerin kabul edildiği tespit edilmiştir.

İhalenin ilgili kısmı üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda yeterliğe ilişkin beyan edilen ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan belgelerin, idare tarafından EKAP üzerinden 11.08.2022 tarihinde gönderilen yazı ile 12.08.2022 tarihine kadar sunulmasının istenildiği, ihalenin ilgili kısımları üzerinde bırakılan istekli tarafından idarenin söz konusu talebi doğrultusunda istemiş olduğu belgelerden geçici teminatın mal müdürlüğüne yatırıldığını gösteren belgenin 15.08.2022 tarihinde sunulduğu, idare tarafından bu belgelerin kabul edildiği, ancak geçici teminata ilişkin belgenin idare tarafından belirlenen süre içerisinde teslim edilmediği, dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve başvuru sahibinin geçici teminata yönelik iddiasının yerinde olduğu sonucu ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, B… Taş. Tur. Gıda İnş. Hafr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”