Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: PAY DEFTERİ VE PAY DEFTERİNİN DAYANAĞI OLAN YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİNDE YER ALAN BİLGİLERİN UYUMLU OLMADIĞI DURUMDA İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKİR

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1063

“… anonim şirketlerde son ortaklık durumunu göstermek üzere pay defterinin tek başına yeterli olmayacağı, pay defterinin dayanağı niteliğinde olan yönetim kurulu karar defterinin ilgili sayfalarının da eklenmesi gerektiği, diğer bir ifadeyle pay defterinin tek başına yeterli bir belge olmadığı, pay defterinde yer alan bilgilerin doğruluğunu ispatlamak üzere dayanağı olan yönetim kurulu kararının da eklenmesi gerektiği ve pay defterinde ve yönetim kurulu karar defterinde yer verilen bilgilerin birbirleriyle uyumlu, güncel ve doğru olması gerektiği dikkate alındığında, K… A.Ş. tarafından sunulan pay defteri ve pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinde yer alan bilgilerin uyumlu olmadığı, diğer bir ifadeyle sunulan pay defterinin dayanağı olan ilgili yönetim kurulu kararlarının EKAP’a yüklenmediği tespit edilmiş olup, EKAP’a yüklenmesi gereken bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olarak yüklenmesindeki sorumluluğun da tamamen isteklilere ait olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve anılan isteklinin tekliflinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.”