Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN BANKA REFERANS MEKTUBU TUTARININ İDARİ ŞARTNAME UYARINCA SAĞLAMASI GEREKEN TUTARI KARŞILAMADIĞI GEREKÇESİYLE İDARECE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI İŞLEMİ MEVZUATA UYGUNDUR

KARAR TARİHİ:19.10.2022

KARAR NO:2022/UY.II-1284

“İdarece gönderilen ihale işlem dosyası incelendiğinde başvuru sahibi istekli G…Ltd. Şti. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” sütununun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20’nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınan banka referans mektubu” başlıklı satırında “R0010-01256-22040380” ayırt edici numaralı banka referans mektubunun beyan edildiği, bahse konu referans mektubunun EKAP üzerinden sorgulanması sonucunda 12.09.2022 tarihinde T.C. Ziraat Bankası tarafından düzenlenen nakdi kredi tutarı 597.079,76 TL, gayri nakdi kredi tutarı 93.600,00 TL, “Kısıt bulunmayan mevduat tutarı” 842,00 TL olan banka referans mektubu olduğu,

 

Başvuru sahibi isteklinin teklifinin “34.300.000,00 TL” olduğu göz önüne alındığında, ihalede sağlaması gereken banka referans mektubu  tutarının “3.430.000,00 TL” den az olmaması gerektiği anlaşılmıştır. Bu bağlamda, anılan isteklinin banka referans mektubunda yer alan nakdi kredi tutarı, gayri nakdi kredi tutarı ve kısıt bulunmayan mevduat tutarı toplansa dahi anılan istekli tarafından teklif edilen bedelin % 10’undan az olduğu, İdari Şartname gereğince sağlaması gereken tutarı karşılayamadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan tespitler çerçevesinde; başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen banka referans mektubunda yer alan tutarın İdari Şartname uyarınca isteklinin teklif ettiği bedelin % 10’undan az olmaması kriterini karşılamadığı tespit edildiğinden, anılan isteklinin teklifinin idarece banka referans mektubu tutarının İdari Şartname uyarınca sağlaması gereken tutarı karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin mevzuata uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”