Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI HK.

KARAR: AYNI CİHAZ/ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKLİF EDİLEN CİHAZ/ÜRÜNLERDEN BİR MARKANIN UYGUN BULUNUP TEKLİF EDİLEN DİĞER MARKALARA İLİŞKİN İSTEKLİCE KATALOG/BROŞÜR SUNULMADIĞI GEREKÇESİYLE İSTEKLİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:10.08.2022

KARAR NO:2022/UH.II-950

“Yapılan inceleme neticesinde; başvuruya konu ihalenin hizmet alımı ihalesi olduğu, bu çerçevede; mal alımı ihalelerindeki alternatif teklife ilişkin kuralların şikayete konu ihalede kullanılamayacağı, başvuru sahibi G…A.Ş.nin teklifi kapsamında 4 adet cihaza ilişkin 2’şer farklı markaya ait cihaz teklif ettiği, ihale komisyonu kararında aynı cihazlara ilişkin teklif edilen farklı marka cihazlardan bir markanın uygun bulunup diğerinin Teknik Şartname düzenlemelerine uygun olmadığının ifade edildiği, bunun yanı sıra, anılan isteklice teklifi kapsamında 14 adet cihaz/ürüne ilişkin 5 farklı markaya ait cihaz/ürün teklif edildiği, ihale komisyonu kararında aynı cihaz/ürünlere ilişkin teklif edilen cihaz/ürünlerden bir markanın uygun bulunup teklif edilen diğer markalara ilişkin isteklice katalog/broşür sunulmadığı gerekçe gösterilerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bahse konu her bir cihaz/ürün için uygun bulunan en az bir marka cihaz/ürün olduğu dikkate alındığında; idarece söz konusu gerekçe ile isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”