Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİNİN SUNDUĞU YERLİ MALI BELGESİ HK.

KARAR: YERLİ MALI BELGESİNİN SİSTEMİN TAMAMINI KAPSAR ŞEKİLDE OLMADIĞI İÇİN İSTEKLİ TARAFINDAN SUNULAN TEKLİFE %15 ORANINDA FİYAT AVANTAJININ UYGULANMAMASINDA MEVZUATA AYKIRILIK YOKTUR

KARAR TARİHİ: 08.06.2022

KARAR NO: 2022/UM.II-699

İhale konusu işin teknik detaylarının yer aldığı Teknik Şartname’de hem bilgisayar hem de en az bir adet monitör alınacağı, başvuru sahibi tarafından sunulan Yerli Malı Belgesi kapsamında sadece SFF kasa desktop yatay kasa bilgisayarın olduğu, monitör ve diğer aparatları kapsamadığı anlaşıldığından söz konusu istekli tarafından sunulan teklife yerli malı teklif eden istekliler lehine tanınan %15 oranında fiyat avantajının uygulanmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı,

 

İhale konusu iş 4000 adet bilgisayar alımı şeklinde ilan edildiği ve kısmi teklife kapalı olarak gerçekleştirildiği, ihalelerin kısmi teklife açılıp açılmaması konusunda idarelerin takdir yetkisinin bulunduğu, alınacak malın teknik özelliklerinin ve kapsamının yer aldığı Teknik Şartname’nin 2’nci maddesinde alım konusunun bilgisayar, monitör, HDMI kablo, fare ve klavye alımını da kapsadığı, yine aynı Şartname’de uyumu sağlamak bakımından bilgisayar ve monitörün aynı marka olmasının da talep edildiği, idarenin ihtiyaçları doğrultusunda ve sistem uyumunu sağlamak amacıyla ihalenin kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmediği ve takdir yetkisini bu doğrultuda kullandığı, bu açıdan bakıldığında başvuru sahibinin Yerli Malı Belgesi’nin sistemin tamamını kapsar şekilde değerlendirilemeyeceği, belgeyi düzenleyen İstanbul Ticaret Odası’nın da görüşünün bu hususu doğruladığı anlaşıldığından ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.”