Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İSTEKLİYE AİT TEKLİF MEKTUBU HK.

KARAR: BİR İSTEKLİYE AİT TEKLİF MEKTUBUNUN İHALEYE TEKLİF SUNAN DİĞER BİR İSTEKLİ TARAFINDAN SUNULAN TEKLİF ZARFININ İÇİNDE SUNULMASI HALİNDE HER İKİ İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILIR VE İHALE İPTAL EDİLİR

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-871

“İhale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede, ihale işlem dosyasında başvuru sahibi tarafından düzenlenen 4 teklif mektubuna rastlandığı, söz konusu teklif mektuplarındaki imzaların şirket müdürü D… D…’ın imzasıyla uyumlu olduğu, söz konusu mektupların ikisinin başvuru sahibinin bilgilerini içeren ve mevzuatta aranan şartları taşıyan teklif zarfı içerisinde, teklif mektuplarından birinin başvuru sahibinin bilgilerini içeren ancak şirket müdürü D… D…’ın imzasıyla uyumlu olmayan teklif zarfı içerisinde, dördüncü teklif mektubunun ise ihaleye teklif sunan diğer isteki T…. Ltd. Şti. tarafından sunulan ikinci teklif zarfının içerinde sunulmuş olduğu tespit edilmiştir. İdare tarafından somut durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (d) bendi kapsamında değerlendirilerek her iki isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin iptal edildiği anlaşılmakla birlikte, somut durumun Kanunun 17’nci maddesinin (d) bendi kapsamında değerlendirilemeyeceği, yukarıda yer verilen tespit ve açıklamalar kapsamında aktarılan durumun aynı Kanunun 17’nci maddesinin (b) bendi kapsamında yer alan rekabeti veya ihale kararını etkileyecek nitelikte bir davranış olduğu, ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, idarece tesis edilen işlemin sonucu itibari ile mevzuata bir aykırılık teşkil etmediği anlaşıldığından idarece verilen kararın yerinde olduğu anlaşılmıştır.”