Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZ BAŞVURUSUNUN REDDİ HK.

KARAR: İŞLEMİN HANGİ UNSURLARININ HANGİ GEREKÇELERLE HUKUKA AYKIRI OLDUĞU BELİRTİLMEKSİZİN SADECE MEVZUATA AYKIRI OLDUĞU GİBİ SOYUT VE MESNETSİZ İDDİALARA YER VERİLMESİ HALİNDE İTİRAZ BAŞVURUSUNUN REDDİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:24.08.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1016

“… 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesi ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde bulunan hükümlere göre, dilekçelerde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillere yer verilmesi gerekmekte; aynı hususa ilişkin olarak İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında yapılan açıklamada ise başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği, işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmelik’in 8’inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluğun başvurana ait olacağı ifade edilmektedir.

 

Bu çerçevede yapılan incelemede başvuru sahibi tarafından şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde Sözleşme Tasarısı’nın 12, 16 ve 19 maddeleri ile Teknik Şartname’nin bütün maddelerine dokümanda olduğu gibi yer verilerek herhangi bir aykırılık belirtilmeden “İdarece İhale Dokümanında ve maddelerde Yapılan Düzenlemeler mevzuat ve kanunlarla bir biriyle çelişmemektedir ve aynı zamanda İhale Dokümanında Yer Verilen Bu Düzenlemeler Kamu İhale Mevzuatına Kamu İhale Kanununa Kamu İhale Kurul Kurumunun Bu Konuda Daha Önce Vermiş Olduğu Emsal Örnek Teşkil Eden Ve Hatalardan Dolayı İptal Edilen Kik Kararlarına İdare Yürürlükteki Yargı İdare Mahkemesi Bölge İdare Mahkemesi Danıştay Sayıştay Yargıtay Anayasa Mahkemesi Karalarına Tüzük Tebliği Kanun Ve Yasaya Aykırı Düzenlenen Mevzuata Aykırı Olmasından Dolayı SÖZ KONUSU İHALENİN İPTALİNE” ifadesine yer verilmek suretiyle iddiada bulunulduğu, söz konusu düzenlemelerin hangi gerekçe ile hangi aykırılığa sebebiyet verdiğinin belirtilmediği görüldüğünden, mezkûr iddianın incelenmesi imkânı bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Kurum tarafından yapılacak incelemenin, başvuru sahibinin ilana/ihale dokümanına yönelik iddia ettiği hususlarla ve idarenin şikayete verdiği cevapla sınırlı olması ve Kurumun idare yerine geçip, re’sen inceleme sonucunu doğuracak şekilde işlemleri baştan sona yeniden inceleme yetkisinin bulunmaması sebebiyle, belli bir konuyu ve aykırılık gerekçesini işaret etmeksizin yapılan başvuruya konu iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

  

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin konuya ilişkin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”