Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURU TARİHİ HK.

KARAR: MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE YAPILMAYAN İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNUN BAŞVURU TARİHİ BİR SONRAKİ İŞ GÜNÜ OLARAK KABUL EDİLİR

KARAR TARİHİ:11.05.2022

KARAR NO:2022/UH.IV-573

“İhale sürecinde hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem ve eylemlerin farkına varıldığı/varılmış olması gereken tarihi izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması, idarenin şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde bir karar alması, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde başvuru sahibi tarafından Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması, söz konusu sürelere uyulmaması ve bu sürelerin geçirilmesi halinde ise başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin idareye 18.04.2022 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusu üzerine süresinde alınan kararın, başvuru sahibine 22.04.2022 tarihinde bildirildiği, söz konusu yazıda 10 gün içinde Kamu İhale kurumuna itirazen şikayet başvurusunda idarece belirtildiği, başvuru sahibinin idarece alınan kararın bildirim tarihini (22.04.2022) izleyen 10 (on) günü takip eden ilk iş günü olan 05.05.2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken; itirazen şikayet başvuru dilekçesini 05.05.2022 tarihinde EKAP üzerinden e-itirazen şikâyet yoluyla mesai saatleri sona erdikten sonra gönderdiği, mesai saati sona erdikten sonra yapılan başvurunun EKAP tarafından bir sonraki işgünü olan 06.05.2022 tarihinde Kuruma ulaştırıldığı, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 10’uncu maddesinin 5’inci fıkrasında yer verilen açıklama uyarınca mesai saatleri içerisinde yapılmayan başvurunun başvuru tarihinin bir sonraki iş günü olan 06.05.2022 olarak kabul edildiği, bu çerçevede 06.05.2022 tarihinde Kurum’a yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.”