Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARI HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARINDA BAŞVURUDA BULUNULAN HUSUSLARIN SOMUT BİR BİÇİMDE, MEVZUATA AYKIRI BULUNMA SEBEPLERİ İLE BİRLİKTE GÖSTERİLMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ:26.07.2022

KARAR NO:2022/UH.II-874

“… ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale sonrası istenilen tevsik edici belgelerin, geçersiz olduğu yönündeki iddiası kapsamında yapılan incelemede; Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında; itirazen şikayet başvurularında; başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği düzenlemeleri yer almaktadır. Başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale sonrası istenilen tevsik edici belgelerin geçersiz olduğu yönündeki iddiasının genel nitelikli hukuka aykırılık iddiası içerdiği, yukarıda incelenenler dışındaki hangi belgenin hangi düzenlemelere aykırı olduğu ve neden geçersiz olduğuna yönelik sebeplerin açık ve somut bir şekilde gösterilmediği görüldüğünden, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”