Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARI HK.

KARAR: HERHANGİ BİR NEDENLE SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA YAPILAN İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARINI SÜRESİ İÇİNDE YAPILMIŞ DEĞERLENDİRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-133

“… İdarece şikâyete cevaba ilişkin 05.11.2021 tarihli yazı incelendiğinde, alınan karara ilişkin olarak hangi kanun yolları ile mercilere hangi sürelerde başvurulacağına ilişkin olarak bir yönlendirme yapılmadığı ve bu hususla ilişkin bilgilerin yer almadığı görülmekle birlikte, idarenin cevabının başvuru sahibine tebliğini izleyen günden itibaren (06.11.2021) Kuruma itirazen şikâyet süresinin başladığı ve ihale sürecindeki işlem veya eylemlere ilişkin itirazen şikâyet başvurusunun dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolu olduğu hususu bir arada değerlendirildiğinde, 06.11.2021 tarihinden itibaren 74. günde yani 18.01.2022 tarihinde yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde yapıldığı kabulünün, idarenin işlem veya eylemlerine karşı, başvuru sahiplerine “kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağının ve buna ilişkin sürelere” yönelik olarak usulüne uygun bildirim yapılmadığı gerekçesiyle süre sınırlaması olmaksızın başvuruda bulunma ve/veya dava açabilme sonucunu doğurduğu, diğer yandan, söz konusu kabulün hak arama hürriyetinin amacı dışında ve ihtiyaçların zamanında karşılanması ilkesine aykırı olacak şekilde kullanımına zemin hazırlayacağı, öte yandan, başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde, idarenin şikâyete cevabı sonrasında hangi kanun yolları ile mercilere hangi sürelerde başvuruda bulunabileceklerinin ne şekilde ve hangi tarihte öğrenildiğine ilişkin olarak açık bir ifadeye de yer verilmediği, sonuç olarak, söz konusu başvurunun kamu ihale mevzuatı yönünden süresinde yapılan bir başvuru olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”