Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNA KONU HUSUSUN KURUMUN GÖREV ALANINDA BULUNMAMASI HALİNDE BAŞVURUNUN REDDİNE KARAR VERİLİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UM.IV-800

“Kamu İhale Kurumu’nun görevleri 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, anılan Kanun’a göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak da Kurumun görevleri arasındadır. Başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen istisna kapsamında gerçekleştirildiği, başka bir ifadeyle 4734 sayılı Kanun kapsamında olmadığı anlaşıldığından söz konusu ihaleye ilişkin olarak Kamu İhale Kurumu’nun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.”