Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

 

KARAR: ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA İLERİ SÜRÜLMEYEN İDDİALARIN İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA İLERİ SÜRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO:2022/UH.I-324

“Yapılan incelemede araç kiralama, onarım, lastik maliyetine ilişkin sunulan fiyat tekliflerinin dayanağı satış tutarı tespit tutanaklarına ve iş kapsamında çalıştırılacak olan rehber personele ilişkin iddiaların şikâyet başvuru dilekçesinde yer almadığı sadece itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürüldüğü anlaşılmıştır.  

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan hüküm ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan açıklama şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceğini açıkça ifade etmektedir.

 

Dolayısıyla; söz konusu mevzuat hükümleri uyarınca, başvuru sahibi tarafından öncelikle idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiğinden ve bu iki aşamalı idari başvuru yolunda şikâyet yoluna başvurulmadan itirazen şikâyet yoluna başvurulamayacağından, şikâyet başvurusunda ileri sürülmeyen iddiaların da itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülmesi mümkün olamayacaktır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin söz konusu iddialarının uyuşmazlığa konu hususun öğrenilmiş olduğu kesinleşen ihale kararının tebliğ tarihi 27.12.2021 tarihini izleyen günden itibaren on gün içinde yazılı olarak şikâyet başvurusuna konu edilmesi ve somut durumda en geç 06.01.2022 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekirken anılan iddialara bu süre geçtikten sonra ilk kez 14.01.2022 tarihinde itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde yer verildiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”