Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDAKİ İDDİALAR HK.

KARAR: ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA İLERİ SÜRÜLMEYEN İDDİALARIN İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNDA İLERİ SÜRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ: 30.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-416

“… mevzuat hükümleri uyarınca, başvuru sahibi tarafından öncelikle idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerektiğinden ve bu iki aşamalı idari başvuru yolunda şikâyet yoluna başvurulmadan itirazen şikâyet yoluna başvurulamayacağından, şikâyet başvurusunda ileri sürülmeyen iddiaların da itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

İdareye şikâyet başvurusunda dile getirilmeyen hususların itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemeyeceği anlaşılmakla birlikte, idareye sunulan şikayet dilekçesinde bulunmayan ancak Kuruma sunulan itirazen şikayet dilekçesinde yer alan iddiaların incelenmesinin Kamu İhale Kurumunun yetkisi dahilinde olduğu ileri sürülse dahi, ihale dokümanına yönelik şikayetlerin, iddia konusu hususun farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen 10 gün içerisinde ve her halükarda ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanına yönelik söz konusu hususlara ilişkin iddiaların 22.02.2022 tarihli idareye şikâyet başvurusuna konu edilmediği, şikâyet başvurusunda ileri sürülmeyen iddiaların itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülmesinin mümkün bulunmadığı, ayrıca söz konusu itirazın ihale dokümanının edinildiği 22.02.2022 tarihini izleyen günden itibaren on gün içinde, her durumda ihale tarihi olan 28.02.2022 tarihinden üç iş günü öncesine yani 22.02.2022 tarihine kadar yapılması gerekirken, anılan iddialara bu süre geçtikten sonra 02.03.2022 tarihinde itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde yer verildiği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin anılan iddialarının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”