Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

BİRDEN FAZLA İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: AYNI BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN AYNI İHALEYE İLİŞKİN BİRDEN FAZLA İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU YAPILMASI DURUMUNDA HER BİR BAŞVURU İÇİN AYRI AYRI İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURU BEDELİ ÖDENMESİ GEREKİR

KARAR TARİHİ: 06.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.I-434

“Başvuru sahibi isteklinin demonstrasyon sürecinin yetersiz görülmesi sebebi ile 28.02.2022 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 04.03.2022 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 04.03.2022 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği ve başvuru sahibinin 11.03.2022 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, Kurum tarafından yapılan inceleme devam ederken, ihalenin ihale komisyonu tarafından alınan karar ile iptal edildiğinin 22.03.2022 tarihinde istekliye bildirilmesi üzerine Kuruma ihalenin iptalinin iptali için başvuruda bulunduğu, her iki itirazen şikayet başvurusu için ayrı ayrı başvuru bedeli olan 13.819,00 TL’nin yatırılmış olduğu görülmüştür.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’te itirazen şikayet başvuru bedelinin hangi durumlarda iade edileceğine ilişkin düzenlemenin yapılmış olduğu, başvuru sahibi tarafından yapılan her bir itirazen şikayet başvurusu için itirazen şikayet başvuru bedelinin yatırılması gerektiği, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde yaklaşık maliyete göre fazla ödendiği anlaşılan başvuru bedeli tutarının Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilebileceği, aynı başvuru sahibi tarafından aynı ihaleye ilişkin birden fazla itirazen şikayet başvurusu yapılması durumunda her bir başvuru için ayrı ayrı itirazen şikayet başvuru bedeli ödenmesi gerektiği ve bu bedelin iade edilemeyeceği, bu nedenle başvuru sahibinin talebinin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.”