Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPILAN HALLERDE İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSU NİHAİ KARARLA SONUÇLANDIRILMADAN SÖZLEŞME İMZALANMASI MEVZUATA UYGUN DEĞİLDİR

KARAR TARİHİ:15.06.2022

KARAR NO: 2022/UM.I-732

“… mevzuat hükümlerinden, idareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılan hallerde ise itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamayacağı anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede, itirazen şikayete konu edilen ihalede itirazen şikayet başvurusu Kurul kararı ile sonuçlandırılmadan imzalanan sözleşmenin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, başvuru sahibinin iddialarına yönelik yapılan tespitler çerçevesinde, G… Ltd. Şti. – G…-A… Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektiren bir husus tespit edilmediğinden, söz konusu aykırılığın esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.”