Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNUN SONUÇLANMASI HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSUNUN NİHAİ KARARLA SONUÇLANIP SONUÇLANMADIĞINA İLİŞKİN DURUMUN TESPİTİ İÇİN KİK’İN İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN SORGULAMA YAPILABİLİR

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-146

“… mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, itirazen şikayet başvurusu yapılıp yapılmadığının anlaşılması Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılan hallerde ise itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamayacağı, Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun nihai kararla sonuçlanıp sonuçlanmadığına ilişkin durumun tespiti için ise Kurumun internet sayfası üzerinden sorgulama yapılabileceği anlaşılmaktadır.

 

Kurum uygulaması ise Kurul kararının ne olduğuna yönelik (iptal, düzeltici işlem, itirazen şikayet başvurusunun reddi ve başvurunun reddi) durumunu gösteren Kurul karar tutanakların ertesi günü saat 00:00’da yayınlanmakta olup, karar içeriğinin ise beş iş günü içinde taraflara tebliğ edilmekte ve aynı zamanda da internet sayfası üzerinden yayınlanmaktadır.”