Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET DİLEKÇELERİ HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYET DİLEKÇELERİNE İDAREYE VERİLEN ŞİKÂYET DİLEKÇESİNİN BİR ÖRNEĞİNİN VARSA ŞİKÂYETE İDARECE VERİLEN CEVABIN BİR ÖRNEĞİNİN EKLENMESİ ZORUNLUDUR

KARAR TARİHİ: 27.04.2022

KARAR NO: 2022/UH.IV-530

“İhale komisyonunun 11.03.2022 tarihli kararının, aynı gün 11.03.2022 tarihinde “Bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren on gün içinde idaremize yazılı şikayet başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür” açıklamasını da içeren kesinleşen ihale kararı yazısı ekinde isteklilere bildirildiği, başvuru sahibinin bu tarihi (11.03.2022) takip eden on gün içinde 21.03.2022 Pazartesi mesai bitimine kadar idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bulunmadığı, (bu tarih geçtikten sonra) 31.03.2022 tarihinde kesinleşen ihale kararı ekinde isteklilere bildirilen 31.03.2022 tarihli düzeltici ihale komisyonu kararı kendisine bildirildikten sonra 04.04.2022 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. 31.03.2022 tarihli ihale komisyonu kararının başvuru sahibinin iddiaları açısından yeni bir hukuki durum ortaya çıkarmadığı, idareye şikayet başvurusuna konu edilen hususların ilk kez 11.03.2022 tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibince öğrenildiği ve 31.03.2022 tarihli ihale komisyonu kararı ile bu durumda bir değişiklik meydana gelmediği dikkate alındığında bu doğrultuda 11.03.2022 tarihli ihale komisyonu kararının bildirimini takip eden on gün içinde 21.03.2022 Pazartesi mesai bitimine kadar başvuru sahibi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulması gerekirken 04.04.2022 tarihinde yapılan şikayet başvurusunun süresinde olmadığı anlaşılmıştır.

   

Ayrıca, itirazen şikayet dilekçesi ekinde, idareye yapılan şikayet başvuru dilekçesinin yer almadığı tespit edilmiştir. Bu durum İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesinde yer alan ve Kurum’a yapılan başvurularda aranan şekil unsurlarına aykırılık taşımaktadır. Diğer taraftan söz konusu eksiklik başvuru süresi sonuna kadar tamamlatılabilir bir eksiklik olmakla birlikte başvuru süre yönünden uygun olmadığından söz konusu belgenin tamamlatılması için Kurumun internet adresi üzerinden eksiklik yayımlanmasına ihtiyaç duyulmamıştır.”