Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKAYET DİLEKÇESİ HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE YER ALAN İHALE DOKÜMANI MADDELERİNİN HANGİ YÖNLERDEN VE HANGİ GEREKÇELERLE KAMU İHALE MEVZUATINA AYKIRI OLDUĞUNA YER VERİLMEMESİ İHALE DOKÜMANINDAKİ TÜM DÜZENLEMELERİN YENİDEN İNCELENMESİ SONUCUNU DOĞURACAĞINDAN MEVZUATA AYKIRIDIR

KARAR TARİHİ:07.09.2022

KARAR NO:2022/UH.I-1071

“Başvuru sahibinin idareye yapılan şikâyet başvurusundaki iddiasında, (“İdari Şartname’nin 7.6’ncı ve 25.3.1’inci maddeleri, Sözleşme Tasarısı’nın 12.1, 12.2, 15.1, 16.1.1, 16.1.2, 16.1.3, 36.1 ve 37’nci maddeleri, Teknik Şartname’nin  1.1, 2.3, 2.8’inci maddeleri, Teknik Şartname’nin Diğer Hususlar-2 kısmının 10, 16, 22 ve 24’üncü maddelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve yönetmeliklere aykırı olup tekrar düzenlenmesi gerektiği”) ihale dokümanının söz konusu maddelerinin hangi açılardan, hangi hususlar bağlamında kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu ve benzeri aykırılıkların açık ve somut bir şekilde gösterilmediği, ayrıca hangi yönlerden ve hangi gerekçeyle aykırı olduğuna dair gerekçelere de yer verilmediği, başvurunun genel nitelikli hukuka aykırılık iddiası içerdiği, iddianın bu haliyle şikayet dilekçesinde yer alan tüm ihale dokümanındaki düzenlemelerin yeniden incelenmesi sonucunu doğuracağı, dolayısıyla söz konusu iddianın 4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuata uygun olmadığı, başvurunun sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmediği, bu kapsamda idareye yapılan şikâyet başvurusundaki iddia yönünden, idare tarafından söz konusu ihale dokümanının baştan sona tekrar inceleme yapılması talebini içerdiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde iddialarının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”