Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İTİRAZEN ŞİKÂYET SONUÇLANMADAN SÖZLEŞME İMZALANMASI HK.

KARAR: İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU YAPILAN HALLERDE İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURUSU NİHAİ KARARLA SONUÇLANDIRILMADAN SÖZLEŞME İMZALANAMAZ

KARAR TARİHİ: 26.01.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-146

“… mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, itirazen şikayet başvurusu yapılıp yapılmadığının anlaşılması Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılan hallerde ise itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamayacağı, Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun nihai kararla sonuçlanıp sonuçlanmadığına ilişkin durumun tespiti için ise Kurumun internet sayfası üzerinden sorgulama yapılabileceği anlaşılmaktadır.

Kurum uygulaması ise Kurul kararının ne olduğuna yönelik (iptal, düzeltici işlem, itirazen şikayet başvurusunun reddi ve başvurunun reddi) durumunu gösteren Kurul karar tutanakların ertesi günü saat 00:00’da yayınlanmakta olup, karar içeriğinin ise beş iş günü içinde taraflara tebliğ edilmekte ve aynı zamanda da internet sayfası üzerinden yayınlanmaktadır.

Başvuruya konu ihaleye yönelik yapılan itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak “Başvurunun reddine” kararı verildiğinden, bu kararının idarenin işlemini değiştirmediği ve mevcut durumun devam etmesine yönelik sonuç doğurduğu, kararın gerekçesinin yayınlanıp yayınlanmamasının veya taraflara tebliğ edilip edilmemesinin sonucu değiştirmeyeceği, ilaveten sözleşme imzalamaya davet edilen isteklinin mezkur başvuruda tebligat yapılacak taraflar arasında bulunmadığı, tebligatın taraftarı arasında yer alan idarenin itirazen şikayet başvurusunun sonucuna ilişkin nihai kararın başvurunun reddine yönelik olması nedeniyle mevcut işlemlerine devam edebileceği, dolayısıyla idare tarafından yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.”