Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

İZİNE AYRILAN İŞÇİ YERİNE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİ HK.

KARAR: “İŞVEREN TARAFINDAN ÜCRET ÖDENMEYEN İZİN HALLERİNDE İZİNE AYRILAN İŞÇİ YERİNE AYNI NİTELİKLERE HAİZ YENİ BİR İŞÇİ DERHAL İŞE BAŞLATILIR” ŞEKLİNDEKİ DÜZENLEME MEVZUATA AYKIRI VE ÇELİŞKİ DOĞURUCU NİTELİKTE BİR DÜZENLEMEDİR

KARAR TARİHİ:07.07.2022

KARAR NO:2022/UH.I-803

“Teknik Şartname’nin 35’inci maddesinde “İşçilerin işten çıkması veya çıkarılması durumunda yerine çıkan işçi ile aynı niteliklere haiz yeni bir işçi 2.(ikinci) gün içerisinde işe başlatılır. İşçilerin 3 (üç) günden fazla sağlık raporu nedeniyle sağlık iznine ayrılması, doğum öncesi ve sonrası izine ayrılması, her türlü işveren tarafından ücret ödenmeyen izin hallerinde izine ayrılan işçi yerine aynı niteliklere haiz yeni bir işçi derhal işe başlatılır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İşçilerin işten çıkması veya çıkarılması durumunda yerine çıkan işçi ile aynı niteliklere haiz yeni bir işçi 2. (ikinci) gün içerisinde işe başlatılır. İşçilerin 3 (üç) günden fazla sağlık raporu nedeniyle sağlık iznine ayrılması, doğum öncesi ve sonrası izine ayrılması, her türlü işveren tarafından ücret ödenmeyen izin hallerinde söz konusu işçi/işçilerin yerine eksik işçi sayısını tamamlamak amacıyla işçi çalıştırılmasının istenmesi hususu mevzuat gereğince mümkün olmakla birlikte, yapılan düzenlemenin geçici olarak işçi tamamlanması yerine izinli durumdaki personelin işten çıkarılarak yerine yeni işçinin işe alınması anlamı çıkacak şekilde mevzuata uygun olmayan ve çelişki doğurucu nitelikte bir düzenleme olduğu sonucuna ulaşılmış olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmuştur.”