Hakkakul Logo Beyaz

KAHVALTI MENÜLERİNDE YER ALAN ÜRÜN ÇEŞİTLERİNDE ÇELİŞKİ BULUNMASI İSTEKLİLERİN EŞİT KOŞULLAR ALTINDA VE SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE FİYAT TEKLİFİ HAZIRLAYABİLMELERİNE ENGEL TEŞKİL EDER

KARAR TARİHİ: 22.06.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-760

“Teknik Şartname’nin “İhale Konusu Hizmetin Cinsi ve Özelliğine İlişkin Şartlar” başlığı altında bir öğrenci için bir günlük yemek bedeli ibaresinden bir öğrencinin her bir öğünde en az dört çeşit olmak üzere toplam üç öğün (Sabah, Öğle, Akşam) yemeğinin anlaşılacağı, “Yüklenicinin Hizmetin Görülmesi ve Personelle İlgili Yükümlülükleri” başlığı altında ise yüklenicinin, öğrencilere her öğünde en az 4 (Dört) çeşit yemek vereceği öğle ve akşam yemeklerinde verilen su ve kahvaltılarda verilen içeceklerin çeşitten sayılmayacağı belirtilmiştir. Anılan Şartname’nin “Yemek Listeleri” başlığı altında Karaman Pomem öğrencilerine 18.07.2022-28.02.2023 tarihleri arasında verilecek sabah, öğle yemeği ve akşam yemeği listesine yer verildiği görülmüştür.

İdarece anılan Teknik Şartname’de kahvaltıların içecek harici en az 4 çeşit olarak verileceğine yönelik düzenleme yapıldığı, ancak idarece düzenlenen Karaman Pomem öğrencilerine 18.07.2022-28.02.2023 tarihleri arasında kahvaltı menüsünün işin süresi boyunca 4 çeşit veya 5 çeşit verilecek şekilde hazırlandığı, örnek olarak şöyle ki;

– 18.07.2022 Pazartesi tarihi için “çay, tulum peyniri, bal, tereyağı, süt ve ezogelin çorba”,

– 20.07.2022 Çarşamba tarihi için “çay, krem peynir, simit, çokokrem, karışık zeytin ve ezogelin çorba”,

– 23.07.2022 Çarşamba tarihi için “çay, beyaz peynir, sucuklu yumurta, bal, tereyağı ve ezogelin çorba”…

Bu durumun sabah kahvaltılarının içecek hariç 4 çeşit/kap olarak mı verileceği yoksa 5 çeşit/kap olarak mı verileceği hususunda tereddüt yaşanmasına sebebiyet verdiği, bu sebeple yapılan inceleme ve tespitler neticesinde başvuru sahibinin kahvaltı menülerinde yer alan ürün çeşitlerinde çelişki bulunduğu, bu çelişkinin isteklilerin eşit koşullar altında ve sağlıklı bir şekilde fiyat teklifi hazırlayabilmelerine engel teşkil ettiği iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.”