Hakkakul Logo Beyaz
Ara
Close this search box.

HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILMAMIŞ İSTEKLİLER HK.

KARAR: İHALE TARİHİ İTİBARİYLE HAKKINDA KAMU DAVASI AÇILMAMIŞ İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILIMINDA BİR ENGEL YOKTUR

KARAR TARİHİ: 02.03.2022

KARAR NO: 2022/UH.II-311

“… ihale üzerinde bırakılan isteklinin temsile yetkili olan ortağı D…  Limited Şirketinin temsilcisi U… A… hakkında kamu davası açıldığına yönelik EKAP’ta bir kayıt bulunmadığı gibi Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tarafından ihaleyi gerçekleştiren idareye gönderilen yazıda da bahse konu kişi hakkında herhangi bir kaydın bulunmadığının ifade edildiği görülmüş, dolayısıyla söz konusu isteklinin ortağı hakkında 4734 sayılı 59’uncu maddesi doğrultusunda haklarında kamu davası açılanlar ile 4734 sayılı Kanun’un 58’inci maddenin 2’nci fıkrasında sayılanların ihalelere katılmaları hususundaki engelin, kamu davasının açılması ile başlayacağı, bu durumda hakkında kamu davası açılmadığı anlaşılan anılan isteklinin bu haliyle ihaleye katılımında bir engel bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır”